Tiedote ylläpidolta:

Elektroniikkafoorumi sulkeutuu tietoturva ongelmien takia.
Käyttäjien tietoja (yv:t, sähköpostiosoite ja salasanan hash) on saattanut vuotaa vääriin käsiin.

Foorumi on asettettu vain luku tilaan. Vanhoja keskusteluja voi lukea palvelinsopimuksen päättymiseen asti.
Tietokannasta on poistettu kaikki salasanat, sähköpostiosoitteet ja yksityisviestit.

Jos haluat saada omat yksityisviestisi, lähetä sähköpostia yllapito@elektroniikkafoorumi.com
samasta sähköpostista mikä oli foorumin tiedoissa niin voin kaivella niitä varmuuskopioista.

Mielenkiintoni foorumin ylläpitoon on viime vuosina ollut vähäistä jo muutenkin joten tähän on hyvä lopettaa.
Kiitokset kaikille käyttäjilla ja pahoittelut mahdollisista ongelmista.

Päivitys: Näyttäisi siltä että mahdollinen vuoto koski vanhaa phpBB2 tietokantaa,
joten helmikuuta 2012 uudemmat tiedot pitäisi olla turvassa.

-Lahha
yllapito@elektroniikkafoorumi.com


Valaisin pistorasiaryhmään?

Keskustelua verkkovirtakytkennöistä

Valvoja: Moderaattorit


Uusi jäsen
Uusi jäsen
Viestit: 40
Liittynyt: Ti Syys 25, 2012 23:01
ViestiLähetetty: La Marras 24, 2012 18:29
Saako pistorasiaryhmässä ottaa välistä pistorasian pois ja asentaa tilalle jakorasian, josta tekee haaroituksen valaisimelle ja kytkimelle? Ja jos saa, voiko valaisimen kytkentään käyttää 1,5 mm2:n kaapelia, kun pistorasiaryhmän muu kaapelointi on 2,5 mm2. Valaisimen teho on 56 W.

Jäsen
Jäsen
Viestit: 76
Liittynyt: Ma Tammi 30, 2012 20:52
ViestiLähetetty: La Marras 24, 2012 19:37
Arvauksen puolelle tietty menee kun en oo ammattilainen, mutta käsittääkseni et saa laittaa 16A sulakkeen perään mitään 1.5mm kaapelia. Johdin pitää olla mitoitettu sulakkeen mukaan, eikä kuorman mukaan, koska oikosulku.

Vanhempi jäsen
Vanhempi jäsen
Viestit: 595
Liittynyt: La Marras 12, 2011 14:56
ViestiLähetetty: Su Marras 25, 2012 2:22
1,5 neliön piuhaa saat käyttää, jos muutat ryhmän sulakepohjan ja sulakkeen 10A, ja korjaat merkinnät.
16A ryhmässä kaikki kiinteät vedot pitää olla vähintään 2,5 neliön.

Uusi jäsen
Uusi jäsen
Viestit: 25
Liittynyt: Ma Huhti 23, 2012 8:39
ViestiLähetetty: Su Marras 25, 2012 16:58
Loppujen lopuksi ei ole noin yksiselitteistä, mutta virallisimmin pääset kun laitat 2,5 mm^2 kaapelin. Muuten sitten tutkimaan SFS-käsikirjaa ja kirjaamaan pykälät ylös joiden perusteella laitat 1,5 mm^2 kaapelin, mikä nopean vilkaisun perusteella ei vaikuta mahdottomalta.

Kuvauksen perusteella ymmärsin, että aiot laittaa uuden johdon pinta-asennuksena, tämä lienee tässä tapauksessa tärkein asia poikkipinnan määräämiseksi:

SFS 6000-5-52:n taulukon: "Taulukko 0.1 Taulukko A.52-1 (52-B1) Luettelo referenssiasennustavoista" on esitetty asennustapa: "Yksi- tai monijohdin-kaapelit puuseinällä", jonka referenssi asennustapa on C. Uskoisin, että tätä sovelletaan yleisesti pinta-asennuksiin ilman putkituksia.

Seuraavassa taulukossa: "Taulukko A.52-2 (52-C1) Kuormitettavuudet ampeereina asennustavoilla A, B, C ja D. PVC-eristeiset ku-pari- tai alumiinijohtimet, yleensä kolme kuormitettua johdinta, pienillä poikkipinnoilla myös kaksi kuormi-tettua johdinta. Johtimen lämpötila: 70 °C. Ympäristön lämpötila: 25 °C ilmassa, 15 °C maassa", eli johtimien nimelliset kuormitettavuudet, on annettu referenssiasennustavalla C kahdelle kuormitetulle 1,5 mm^2 johtimelle nimelliskuormittevuus 20 ampeeria. Koska kaapelin asennuslämpötila sisätiloissa tulee olemaan tuo 25C ei tähän tule korjauskerrointa, ja koska et ole asentamassa useampia kaapeleita vierekkäin ei myöskään tule ns. kaapeleiden nippukerrointa, mikä redusoisi nimellistä kuormitettavuutta pienemmäksi.

Eli 16 Ampeerin suojalaitteen pitäisi olla riittävä kuormitettavuuden perusteella.

Sitten pitäisi mitoittaa/laskea tai testata, että kosketusjännitesuojaus toteutuu uuden piirin ääripisteessä 0,4 sekunnissa, poikkipinta-vaikuttaa tähän sekä kaapeleiden pituudet. Eli kaapelisilmukan resistanssi (vaihejohdin-suojamaa-oikosulku tilanne jossa siis mahdollisesti laitteen rungossa vaikuttaa 115V:n jännite joka on yli sallitun kosketusjänniterajan ja pitää kytkeä pois 0,4 sekunnissa, ja kuten yleensä vaihejohdin ja suojamaa ovat yhtä pitkiä...) niin kuitenkin tämä on toinen mitoitusperustu... Niin eli piirin resistanssin pitää olla riittävän matala, jotta saavutetaan riittävä oikosulkuvirta ja suojalaite toimii 0,4 sekunnissa.

Sitten taas toisaalta:

SFS 6000-4-43: kohta: 434.2 (473.2.1) Oikosulkusuojien sijoittaminen
Oikosulkusuoja on sijoitettava sellaiseen kohtaan, jossa johtimen poikkipinta pienenee tai omi-naisuudet muutoin muuttuvat. Kohdissa 434.2.1, 434.2.2 ja 434.3 on esitetty poikkeuksia tähän
sääntöön.

Eli tämän mukaan pitäisi olla oikosulkusuojaus johdon poikkipinnan muutoskohdassa, mutta katsotaan em. poikkeuskohdat:

434.2.1 (473.2.2 ja 473.2.2.1) Oikosulkusuojan saa sijoittaa muualle kuin kohdassa 434.2 määriteltyyn
seuraavien ehtojen mukaisesti.
Se johdon osa, joka sijaitsee johtimen poikkipinnan pienenemiskohdan tai muun muutoskohdan
ja suojalaitteen sijoituspaikan välissä, täyttää samanaikaisesti seuraavat kolme ehtoa:
a) johdon pituus on enintään 3 m
b) asennus toteutetaan siten, että oikosulun vaara on mahdollisimman pieni
HUOM. Ehto voidaan toteuttaa esim. suojaamalla johto hyvin ulkoisten tekijöiden vaikutuksilta.
c) johtoa ei sijoiteta lähelle palavia materiaaleja.

Eli lyhyellä kaapelilla ei niin väliä... :-)

434.2.2 (473.2.2.2) Suojalaite voidaan sijoittaa johtimen poikkipinnan pienenemiskohdan tai muun muu-toskohdan syöttöpuolella, edellyttäen että sen käyttöominaisuudet ovat sellaiset, että se suojaa
kuormituspuolella olevan johdon oikosululta kohdan 434.5.2 mukaisesti.

Eli jos 16 ampeerin sulake toimii myös oikosulkusuojana tälle 1,5 mm^2:n kaapelille

434.2.3 (473.2.3) Oikosulkusuojien pois jättäminen
Oikosulkusuojia ei vaadita:
— kun kyseessä on johtimet, jotka liittävät generaattoreita, muuntajia, tasasuuntaajia tai akkuja
niihin liittyviin suojalaitteet sisältäviin keskuksiin, tai
— kyseessä on virtapiiri, jonka katkeaminen voisi aiheuttaa vaaraa kyseisen asennuksen toi-minnalle, kuten kohdassa 433.5 mainituissa tapauksissa, tai
— kyseessä on tietyt mittauspiirit.
Tällöin seuraavien kahden ehdon pitää kuitenkin täyttyä samanaikaisesti:
a) johto asennetaan siten, että oikosulun vaara on mahdollisimman pieni
(ks. kohta 434.2.1, b)
b) johtoa ei sijoiteta lähelle palavia materiaaleja.

No laitoin tämänkin kohdan kun tuo ensimmäinen referoi tähän...

Ja sitten se kohta mitä oikosulkusuojalta vaaditaan:

434.5.2 (434.3.2) Missä tahansa virtapiirin kohdassa esiintyvät oikosulkuvirrat on katkaistava viimeistään
silloin, kun johtimet saavuttavat suurimman sallitun rajalämpötilan. Enintään 5 s kestävissä oi-kosuluissa voidaan seuraavasta kaavasta laskea aika t, jonka kuluessa johtimen lämpötila nou-see sallittuun rajalämpötilaan. Johtimen oletetaan olevan normaalissa suurimmassa sallitussa
käyttölämpötilassa ennen oikosulkua.

sqrt(t) = k * ( S / I )

Jossa t on kestoaika sekunteina, S on johtimen poikkipinta-ala, I on tehollinen oikosulkuvirta ja k on kerroin, joka ottaa huomioon johdinmateriaalin resistiivisyyden, lämpötilakertoimen ja lämmönvarauskyvyn sekä sopivat alku- ja loppulämpötilat. Vaihejohtimien kertoimen k ar-vot normaalisti käytetyille eristemateriaaleille on annettu taulukossa 43A

Ja taulukossa 43A on annettu < 300mm^2:n PVC-eristeisille kuparikaapeleille k:n arvoksi 115.

Yleensä kosketusjännitesuojauksen toteutuessa toteutuu myös oikosulkusuojaus, mutta tehdää karkea laskelma.

Yleensä pääkeskuksen oikosulkuvirtana voidaan käyttää 250 ampeeria. Oletetaan, että tämä sama oikosulkuvirta saataisiin kulkemaan meidän virtapiirissä, jossa on se 1,5mm^2:n pätkä lopussa. Tällöin aikaisemmasta kaavasta voidaan laskea, että aika, jossa kaapeli on saavuttanut suurimman sallitun lämpötilan oikosulun aikana on

t = (k * (S/I))^2 = (115 * (1,5 / 250))^2 = 0,4761 sekuntia

No mutta meillä on 16 ampeerin sulake (vai JSK)... no oletetaan JSK, koska muistanen, että 16 ampeerin JSK B-käyrällä toiminee 0,4 sekunnissa 80 ampeerin virralla. Eli koska meillä oletuksena oli 250 ampeerin oikosulkuvirta toimii suojalaite nopeammin kuin 0,4 sekunnissa ja siis nopeammin kuin 0,4761 sekunnissa, joka tuli sen kaapelin lämpenemisen perusteella, ja saavutamme tällä suojalaitteella myös kaapelin oikosulkusuojauksen.

Eli lopputulos on se, että minä laittaisin 2,5 mm^2:n kaapelin, vaikka laskelmat näyttävät siihen suuntaan, että 1,5 mm^2 menee pinta-asennuksena. Toisaalta muistelisin, että SFS 6000:ssa on suositus, että 1,5 mm^2:n kaapelilla käytettäisiin max 10 A ylikuormitussuojaa ja 2,5 mm^2:n kaapelilla 16 A. Mutta, Suomessa on mahdollisuus standardin puitteissa suunnittella sähköistys vapaammin kuin monissa muissa maissa, koska osa asioista on suosituksia ja kuten tässä esitettiin standardin mukaisesti mitoittaen voidaan poiketa tästä yleisestä käytännöstä 10 A -> 1,5 mm^2 ja 16 A -> 2,5 mm^2.

Pahoittelen sekavaa vastausta, mutta eipä tuo SFS 6000:kaan ole kaikkein selvin.

Jos tein virheitä jossain kohtaa niin korjatkaa ihmeessä.

- Timo

Uusi jäsen
Uusi jäsen
Viestit: 40
Liittynyt: Ti Syys 25, 2012 23:01
ViestiLähetetty: Ti Joulu 04, 2012 12:41
Pitänee käyttää 2,5 mm2 kaapelia. Mutta tärkeämpi kysymys on, että saako haaroituksen tehdä keskeltä pistorasiaketjusta? Eli pistorasian tilalle jakorasia, josta haaroitus valaisimelle ja pistorasioille. Joku vaan sanoi, ettei näin saisi tehdä... tai onko määräykset muuttuneet?
Avatar
Moderaattori
Moderaattori
Viestit: 597
Liittynyt: Su Tammi 28, 2007 14:31
ViestiLähetetty: To Joulu 06, 2012 0:02
Taitaa olla oikea vastaus se että ainakaan sinä itse et saa tehdä.
Lienee viisainta pitää palovakuutus voimassa ja käyttää sähkäriä paikalla.

En näe kokonaistilannetta joten miten voisin nähdä mitään estettäkään ko. asennukselle. :roll:
En myöskään näe maadoituksia, nollauksia, kaapelipituuksia, saati sitten lopullisia mittaustuloksia jotka takaavat henkilö ja palosuojauksen toteutumisen.

Paluu Verkkovirtakytkennät

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa

cron